گـروه مشــاوران کیمیـــا

طراحی سیستم، مشاوره، آموزش و پژوهش

 

درباره ما:

 

گروه مشاوران کیمیـا متشکل از کارشناسان و متخصصین صاحب نظر در رشته هــای مختلف علمی با بهره مندی از دانش آکادمیک و تجارب عملــی، ارائــه کننده خــدمــات در زمینـــه مشاوره های مدیریتـی، پژوهشی، آموزشی و طراحی سیستم میباشد.


گروه مشاوران کیمیـا، رسالت خود را ارائه راهکارهای خلاق به منظور تسهیل عملکرد سازمانی و فردی میداند. فلسفه مدیریت و تعهد ما بر اصول زیر پایه ریزی شده است:

۱- ایفای مسئولیت اجتماعی و نقش خود به عنوان یک گروه طراحی سیستم و مشاوره مدیریت

۲- آفرینش محیط کسب و کاری پایدار به گونه ای که در آن رشد و توسعه سازمانی، فردی و حرفه ای میسر گردد

۳- جذب، انگیزه بخشی و آماده سازی سرمایه های انسانی با اِعمالِ دانشِ یکپارچه شده داخلی و بین المللی

۴- دستیابی به عالیترین مزیتهای حرفه ایِ استاندارد

۵- ایجاد اطمینان و آرامش خاطر برای مشتریان، با ارائه خدمات حرفه ایِ شفاف و با کیفیت

 

به مجرد آنکه فرآیندِ برنامه ریزی کامل گردد، یک طرح کاریِ جامع و استراتژیک خواهید داشت که شما را قادر میسازد با شناختِ اولویتها و معیارهای کلیدی، سازمان و کارکنان خود را برای یک دوره بلند مدت، در مسیر نیل به نتایج مثبت سازمانی هدایت کنید.


هدف ما بعنوان گروهی مبتکر و مشتاق، ارائه خدمات حرفه ایِ مشاوره به مشتریانمان است تا بیشتر از پیش در کسب و کار خود موفق باشند.

 

 


ارزشهای ما در گروه مشاوران کیمیا:

۱- تعهـــــــــد

۲- تــــــــداوم

۳- خلاقیـــــت

۴- درستکاری

۵- کیفیـــــــت

۶- احتـــــــرام

۷- کار گروهی

 

 

 

 

زمان به وقت محلی

پنجشنبه, ۱۵ آوریل ۲۰۲۱
پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۰۳ رمضان ۱۴۴۲